Xalayaa Jaalala Dhugaa

Ummata ni fayyada jechuun hanga danda'een gara Afaan Oromootti hiikuf yaale jira. DIRAAMAA WAYYAANEETIIN FINCILLI SABA BAL’AA HIN GUFATU, HIN DHAABBATUUS!! (Kutaa 2ffaa. Seenaa Generaal Taaddasaa Birruu Gootichi beekamaan ilma Oromoo onneen isaa waa’ee saba isaaf dhiigdu kun kan dhalatee guddate Godina shawaa kaabaa nannoo salalee aanaa Hidhaabuu Abootee iddoo addaa Siree Morose jedhamutti dhalatee akka guddate seenaan tarree gootota Oromoo keessatti barreefame hedduun ragaa baha. Ati kana irra na biratti garmalee salphataadha. Ilmi abbaa Hordofee,beellama dhoksaa qaban tahee ergama biraa fudhachuuf ykn immoo tahee dhimma biraatiif…. Official twitter account of https://t. Hundumtuu rafee of gateera. ‘Tikeen dhaqa dhiistee gala mariyatti,’ akkuma jedhamu akka hiñ taaneef dursinee waan nu mudachuu danda’u irratti qophii gahaa gochuu qabna. Abbaaduulaa Gammadaa hujii gadi lakkisuudhaaf kan murteessee woraana karaa naannoo Somaaleetiin humnoonni hidhatan Oromiyaa irratti labsan mormuudhaan. Ijoo duubbii isaa argachuun haalaan ni rakkisa waan ta’eef oluluma jedhamee bira darbama. Naa'ol Abba-Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra'ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba'aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama waliin ejjanne Laga 9 waliin dabarree Iddo cubbuu fi tola hunda waliin imallee Qoree fi gufuu hunda. Yoh 6:54 "foon koo kan nyaatu, dhiiga koo kan. Tarii nagaa miti isheen waa rakkatte, Gaaf tokko deebiti yaada naanneffatee, Jennee mari'atnee irratti walii gallee, Ilmaan abbaa tokkoo wal qooduuf hin malle. Dhugaa irratti hundayee yoo alagaan nama jaalatee ka keessaa dhalate caalaa na jechisisee. beekamaadha. Jaalalasaa kana akka fudhannu haala qabatamaa ta’een argisiisuu nu barbaachisa. يمنح فيسبوك الأشخاص القدرة على المشاركة ويجعل العالم أكثر انفتاحاً حتى يسهل التواصل. Dubartiin qaama jaalallee isii irraa bakka jaalattuufi itti tole tooftaa fi jecha kamiinuu osoo koflaafi qoosaa hin baayyifne itti himuu danda’an. Waan hedduu irraallee baradhe. Kenbon Deresu Fida è su Facebook. Tarii hojii addunyaa maratti fedhiidhaan raawwatamurratti hirmaachaa akka jirtu ibsuufii dandeessa. Official twitter account of https://t. Asoosama Jaalala. Niimoonaan jaalala dur hin beekneen machaa’eera. Ija tokko waan hin qabneef haalaanin isii jibba. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Achii mootichi bulchaa isaa gaditiif xalayaa ajajaa akkana jedhu barreessef, “Namni xalayaa kana baadhatu sitti yoo dhufee, qalii isa ciccirii. Jaalala has 1 job listed on their profile. Waaqayyo Gooftaan ayyaana fi ogummaa dubbii sagalee isaatii dhalootaf dhugaa baanuu nuuf haa baayyisuu eebbifamaa! Ergaan barreeffamaa kana # share gochuun hiriyyaa keetif ergaa kana qoodudha! Lubbuu baay'ee dammaqsuu danda'a waan ta'eef ergaa kana babal'isuun gahee kee bahi!!. Yemasegan Gosa is on Facebook. Jaalala qulqulluu nama amantii qulqulluu qabu jaalladhe. Kuni egaa dadhabina gama kanaan jiru ta’us raajnii dura himame sun ta’aa jiraachuu isaa nutti muldhisa. Emamu Elias Hundesa è su Facebook. Search results all Seenaa Jalalaa songs related music for listen and download free from musica. "Tooftaa fi ogummaa saayinsaawaa rakkoo jaalalaa furan. Abbaaduulaa Gammadaa hujii gadi lakkisuudhaaf kan murteessee woraana karaa naannoo Somaaleetiin humnoonni hidhatan Oromiyaa irratti labsan mormuudhaan. Free Convert & Download MP3 Search & Free Download MP3 Songs from YouTube, Facebook, Soundcloud, Spotify and 3000+ Sites. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Tarii nagaa miti isheen waa rakkatte, Gaaf tokko deebiti yaada naanneffatee, Jennee mari'atnee irratti walii gallee, Ilmaan abbaa tokkoo wal qooduuf hin malle. Falamiin jabaatee araarri waa dhibnaan Tokko-tokko mohuun silatis laazima Himata dhaqani gama is cimaa Isa kamtu wayya walitti dhadhaamaa Isa isaan fakkaatu bifaa fi qalamaan Waraabu. Anaaf jaalala hin hawwiin, waadaafis bakka hin kenniin. Kaayroo keessatti kabajaa fi jaalala isaaf malu waakkatamus har'as Fayyisaan artiistota Oromoo gurguddoo dandeettii isaaniitiin akka ji'aa goobananii mul'atan keessaa tokko. Uummanni Oromoo dhugaa kana waan beekuuf yeroo hundaa ABOff jaalala fi kabaja guddaa qaba. com Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa’e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka’u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. Open letter to Dawuud Ibsa, chairman of OLF National Council: a call for your immediate and unconditional resignation. Feenet Shawa Feenet Shawa is on Facebook. This video is unavailable. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Dhugaa kana ta'ee osoo jiruu atakaaroo naannummaa keessa seenuun doofummaa qofa osoo hin tane diinummaadha. Gama kanaan tarkaanfiiwwan jajjabaa fudhachuun eegalamee jira kan jedhan Obbo Addisuun ummanni kenya tarkaanfii mootumman nageenya lammileefi ol'aantummaa seeraa kabajichiisuuf fudhachaa jiru kana tumusuun biyya nagaa, ol'aantummaan seeraafi dimokraasiin dhugaa keessatti mirkaan'ee ijaarrachuuf tumsuu qaba jedhan. Niimoonaan jaalala dur hin beekneen machaa’eera. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa'e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka'u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. Offline dubbisufDownload PDFPrintGaafi fi deebiin kuni websayiti www. Waan hedduu irraallee baradhe. "Lallaba Gowwaa Firatu Saalfata. Barbaachisaa yoo taʼe Dhugaa Baatuu Yihowaa taʼuukee ibsiif. Hassisha Dingate 103,904 views. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Dhugaa fi aboo qabanii yoo ragaa taanu, garuu foftaa saanii moo hoomishuu hin dandeenyu. Kadir Mohammed è su Facebook. Bedru Jamal Jamal Xahir is on Facebook. Kana booda Piyeer gaa'ilaaf Marii gaafate; jalqabarratti Mariin kana hin fudhanne, sababinsaas gara biyya ishiitti deebi'uu barbaaddi ture. Geggeessitoonni amantii sun Waaqayyoof jaalala dhugaa hin qaban. Eyyama Wasiila isaa irraa argateen galuuf ka'e konkolaataa. Like tuquun mudannoo jaalala fi asoosama geggebabon bohaara! Qophiilee keenya irrattii yaada yoo qabattaan share fi comment godhuun irratti. Gafii jaalala walaloo jaalala dhugaa jatu Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa_jaalalaa) | Instagram photos and videos Xalayaa Jaalalaa ( @xalayaa_jaalalaa ) pin. Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. xalayaa jaalala yoo qabatan karaa 'inbox' koo ergaa. Email:- [email protected] Dhugaa dirreetti mul'atu amananii osoo itti hadhaawuu liqimsuudhaan gochaa shiraa fi diinummaa irraa abdii kutachuu didanii hanga maayyiitti wixxifachuun ammoo rakkinoota xixiqqoo mooraa QBO keessatti mul'attutti dhimma baanee hanga dandeenyu gufachiisuu qabna jedhanii murteeffachuu irraa tahuu danda'a. Finfinnee post 205,263 views. Garii ammoo, jaalala amantii ofiitiif qabaniin qubee Arabaatiifi afaan Arabaa bay'ee jaalatan. Barsiisootaa fi baratoottaaf nyaata qopheessuu dhan naa jiraachifti. Dhaqxee isaa wajjin haasaʼuu mannaa xalayaa barreessuufii kan barbaadde maaliif akka taʼe ifa godhiif. Here is the list of some of his books: Hadiisa Afurtamman Nawawii, Seeraafi Naamusa Hajjii, Gadaa Islaamaa (Hundeelee Amantii Islaamaa), Tajwiida Qur'aanaa (Akkaataa Qur'aanni itti qara'amu), Manxiq (Logic), kkf. Wallisaan kun ummata isaa Oromiyaa jiru keessatti kabajaa fi jaalala guddaa qabaa chuun kan beekamu. Akkam bultaan waan offiiwan koo bagaa nagaa bultaan kan nagaan nuu bulchee nagaan nuu haa olchuu guuyyaan sanbataa Guuyyaa boqonnaati guuyyaa jalaala kan gammachuu kan nagaa kan tokkumaa kan waantti Abjoone ykn karorsinee hundii nuuf milka. Walaloo Jaalalaa fi xalayaa. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. Addaamiin dogogorarraa deebisteenii, Hewaaniinis hidhaa du'aa jalaa baasteenii, Afuura ittiin dhalannu nuuf kennite, Ergamoota wajjin si galateeffanna. Ta’us, akkuma beekumsa dhugaa argachuufi dhugaa kana warra kaaniif hiruun barbaachisaa ta’e, amalli keenyas dhugaa kanaa wajjin kan walsimu ta’uunsaa barbaachisaadha. Dhugaa fi aboo qabanii yoo ragaa taanu, garuu foftaa saanii moo hoomishuu hin dandeenyu. " Invite ur friends. inni kan dhiigni keenyaa,kan hojiin immoo ormaan firaa,kaleessa eda waamamee deemera. Amantaan Orotodoksii kan Iyyasuus Kiristoos dhaabe, kan jalqabaa karaa sirrii akka taate wanti mormisiisu tokko illee hin jiru. Jaalala Dhugaa. Abbreviation: Jun or Jun. Join Facebook to connect with Badhaasaa Wandimmuu Garramuu and others you may know. Dhaqxee isaa wajjin haasaʼuu mannaa xalayaa barreessuufii kan barbaadde maaliif akka taʼe ifa godhiif. 4:26 DOWNLOAD PLAY. Join Facebook to connect with Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu and others you may know. love for. Xalayaa kana kan siif barreessu, si waliin waadaa haaromsuuf ykn jaalala kadhachuuf miti. (Yihudaa 21) Jechi "of eegaa" jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. uu shamaaran biyyaa Arabaa Guuyyaa wantaa hojetaan keesatti waqayoo humnaa isaa. Dinne Gabrummaa Wayyaanee Warra Garaa. haala kamiin jaalala keenya hundeesaa jabeeffachuu dandeenya!?. w ergamtoota Isaa lamaan Isin yoo maal jettan jedhee gaafate, Isaanis akkuma Inni je'u jenna jedhaniin. Dhugaa dirreetti mul'atu amananii osoo itti hadhaawuu liqimsuudhaan gochaa shiraa fi diinummaa irraa abdii kutachuu didanii hanga maayyiitti wixxifachuun ammoo rakkinoota xixiqqoo mooraa QBO keessatti mul'attutti dhimma baanee hanga dandeenyu gufachiisuu qabna jedhanii murteeffachuu irraa tahuu danda'a. Uumamni hundumtuu dhufaatii keeti ni gammadu. This banner text can have markup. Ilmi abbaa Hordofee,beellama dhoksaa qaban tahee ergama biraa fudhachuuf ykn immoo tahee dhimma biraatiif…. The latest Tweets from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa). Baxter Daadhiin Jala Haa Yaatu! Gammadii Badhaasoo irraa Torbaan darbe du’a Dr. Miseensota galmeessanii nuuf dhiyeessaniiru. com Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa’e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka’u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. Kana gochuun keenya jaalala nuti argisiisnu, jechuunis isa gammachuu dhugaa argamsiisu qorree ilaaluu fi fooyyessuuf nu gargaara. The most visited Afaan Oromo entertainment and news website. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Barbaachisaa yoo taʼe Dhugaa Baatuu Yihowaa taʼuukee ibsiif. txt) or read online for free. Dhugaa dirreetti mul'atu amananii osoo itti hadhaawuu liqimsuudhaan gochaa shiraa fi diinummaa irraa abdii kutachuu didanii hanga maayyiitti wixxifachuun ammoo rakkinoota xixiqqoo mooraa QBO keessatti mul'attutti dhimma baanee hanga dandeenyu gufachiisuu qabna jedhanii murteeffachuu irraa tahuu danda'a. Silas waan safuu cabse haa ta'uyyu ani gorsa keessan qofa barbaada. Uummanni Oromoo dhugaa kana waan beekuuf yeroo hundaa ABOff jaalala fi kabaja guddaa qaba. #‎OromoProtests‬ Haasayni Abbaa Duulaa, Dhugaa Oromootiif ragaa kan bahe ta'us gahaa miti - Jawar Mohammed Mar 12, 2016 Abishe Gerba 0 Comments Haasaan Abbaa Duulaa Gammadaa miseensota paarlaamaa Itoophiyaa kanneen Oromiyaa bakka bu'an waliin godhan gama lamaan laalama. Open letter to Dawuud Ibsa, chairman of OLF National Council: a call for your immediate and unconditional resignation. asosamni gababdun tun tan nama gargaratin barroftefi internet irra woliiti qabamteedha, ishe tana dubbisuun waan bayye nama qayyabchiifti kanaafu dubbisa ,seena, aada fi haala jiruuf jirenya ni ibsisti bara 2004 akka ixoophiyat. Jaalala has 1 job listed on their profile. 16 Kutaa 9. Waan hedduu irraallee baradhe. Namoota hinbeekne 'abbaa'fi 'immaa' jedhanii jiraachuun cimaa ture. Galmee Jaalala Dhugaa". Join Facebook to connect with Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu and others you may know. Taaddasaanis. Watch Queue Queue. Numarsaan gaaffii inni waa'ee jaalalaaf itti kaasu jechoota filatamaniin harkatti busheessiti. Join Facebook to connect with Badhaasaa Wandimmuu Garramuu and others you may know. Abbaaduulaa Gammadaa hujii gadi lakkisuudhaaf kan murteessee woraana karaa naannoo Somaaleetiin humnoonni hidhatan Oromiyaa irratti labsan mormuudhaan. Anaaf jaalala hin hawwiin, waadaafis bakka hin kenniin. kun kakuu dhaabate sana cimsuuf dhiifama cubbuu namoota baay'etiif. انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. Macaafni Qulqulluun: ‘Jaalala Waaqayyoo isa gara jireenya barabaraatti isin geessu keessatti of eegaa!’ jedhee nu gorsa. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. Tarii hojii addunyaa maratti fedhiidhaan raawwatamurratti hirmaachaa akka jirtu ibsuufii dandeessa. Open letter to Dawuud Ibsa, chairman of OLF National Council: a call for your immediate and unconditional resignation. Hassisha Dingate 103,904 views. Finfinnee post 205,263 views. Uummanni Oromoo dhugaa kana waan beekuuf yeroo hundaa ABOff jaalala fi kabaja guddaa qaba. Yoh 6:54 "foon koo kan nyaatu, dhiiga koo kan. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa’e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka’u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. The latest Tweets from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa). Yeroo dheeraadhaafis waliin haasa'aa turu. Yaroon elementary barachaa jiru guyyaa tokko mana barnootatti nagaafachuuf dhufte. Email:- [email protected] Namoota addunyaa kanarra jiraatan hundumaaf kan ibsitu ibsaan dhugaa , jaalala namaaf jettee gara addunyaa kanaatti kan dhufte. Jaal Lagaasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo gahu, mana baruumsa sadarkaa. Jaalala guddaan lamaanuu saayinsiif qaban irra caala walitti akka isaan dhiyaachaa deeman gode, boodarras jaallalli keessa isaanitti biqile. O Facebook oferece às pessoas o poder de compartilhar e tornar o. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot : pin. Yesus garuu Abbaasaa ni jaallata, fedhasaa raawwachuuttis ni gammada ture. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere una visione. Gama kanaan tarkaanfiiwwan jajjabaa fudhachuun eegalamee jira kan jedhan Obbo Addisuun ummanni kenya tarkaanfii mootumman nageenya lammileefi ol'aantummaa seeraa kabajichiisuuf fudhachaa jiru kana tumusuun biyya nagaa, ol'aantummaan seeraafi dimokraasiin dhugaa keessatti mirkaan'ee ijaarrachuuf tumsuu qaba jedhan. To connect with Jaalala Dhuga Mi'oftu, join Facebook today. ~ Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqulluun Dubbii Waaqayyooti ~ Seensa Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Dhugaa isiniin jedha haga xalayaa jaalala kana qopheessu jalqabne keessatti seenaa akkanaa agarree hin beeknu osoo dandahamee mallaqa isin kafalsiisnee isin dubbisiisna. Jaalala - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Jaalala dhugaa dhaaf Waaqayyo fakkeenya isa gaariidha. Anis wanta armaan gadi xalayicha keessatti nan dubbise: "Osoo waadaa bade ykn jaalala darbee si waliin haaromsuuf kan siif barreessu ta'e, silaa sarara tokko siif hin barreessu ture. Dubartiin qaama jaalallee isii irraa bakka jaalattuufi itti tole tooftaa fi jecha kamiinuu osoo koflaafi qoosaa hin baayyifne itti himuu danda’an. Vol10 ot oromo 1. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. "Tooftaa fi ogummaa saayinsaawaa rakkoo jaalalaa furan. Fudhatamuu oboleewwan keenyaas ragaawwan lakkoofsa biyyolessaa dhugaa bahu. jaalala, hayyummaa. Waan hedduu irraallee baradhe. dhugaa hin akkaanne garuu dhugaa Yesus Abbaa irraa addaan kan ba’e, garuu immoo dabalataanis Inni Abbaa wajjin tokko ta’uu isaa jabeessee ni hima. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Qophii bashananaa fi is on Facebook. Anis wanta armaan gadi xalayicha keessatti nan dubbise: “Osoo waadaa bade ykn jaalala darbee si waliin haaromsuuf kan siif barreessu ta’e, silaa sarara tokko siif hin barreessu ture. Jaalala Dhugaa. Dhugaa dubbachuuf ammoo isaan waliin wal baruuf yeroo dheeraa natti fudhatee ture. Jaalala Dhugaa. “Gurbaa kana lammata qabadhee mananaa hin bahuun” jedhe ammallee uduma kolfan. Sagantichi erga. This video is unavailable. Waanti Waaqayyo hojjetu kam iyyuu jaalalaan, akkuma waanti inni hojjetu hundinuu siriifi dhugaadha. Facebook gibt Menschen die Möglichkeit, Inhalte zu teilen und die Welt. 5) Akkuma tibbana agarru yeroo heddu waldhabbii namoota dhuunfaatu gara atakaaroo siyaasaa guddachuun achummaan olola murnootaa taha. Rasuulli s. Ergaa xiqqan gama jaalala keessatti mul’atan keessa tokko inaaffaa jaalalattii akka odeefkennan”E”jedheettii fiilmiichaa keessattii caaltuufi Rabbirraan jaalala dhugaa walii qabu turee garu inaaffan haadha Rabbirraa fi tuffii isheen caaltuuf qabduun jaalali isaanii addaan bahe hafe. Seenaa Jalalaa free music download. Wanti gochuun sirra ture tokko jira- utuu jaalala cimaa fi ho’aa keessa hin galin waan qorachuu qabdu hunda qorachuu, amala isaa isa dhugaa xinxaluu fi kkf dha. 4:26 DOWNLOAD PLAY. Walaloo Jaalala Dhugaa by Sabboontuu Sabaa. Asoosama Jaalala. Dhugaa isiniin jedha haga xalayaa jaalala kana qopheessu jalqabne keessatti seenaa akkanaa agarree hin beeknu osoo dandahamee mallaqa isin kafalsiisnee isin dubbisiisna. Yeroo natti fudhatus garuu amma maatii taaneerra. docx), PDF File (. Addaamiin dogogorarraa deebisteenii, Hewaaniinis hidhaa du'aa jalaa baasteenii, Afuura ittiin dhalannu nuuf kennite, Ergamoota wajjin si galateeffanna. jaalala, hayyummaa. Kaniin Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaalove poems and amazing love letters, Nekemt Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Jaalalaa fi jaalallee dhugaa Kan 2019 Xalayaan kun Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo mana hidhaa jiran kan mondanicollection. 8-9, akkasumas kitaaba Dhugaa Baatota Yihowaa Labsitoota Mootummichaa Taʼan (Ingiliffa) jedhamu boq. jaalalii fudhaa fi heerumaf kaa'umsa. Dhugaa irratti hundayee yoo alagaan nama jaalatee ka keessaa dhalate caalaa na jechisisee. Emamu Elias Hundesa está en Facebook. Waa’ee Bililleetiis jaalala isii qabu fi isiinis isaan gargar baatee jiraachuu akka hin dandeenye deddeebisee barreessaaf ture. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Facebook da a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Lubootnis Maatii Waaqayyoof ni kennu. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Yoh 6:54 "foon koo kan nyaatu, dhiiga koo kan. com is a non-partisan media organization focused on Oromia and Oromo people of the Horn of Africa. Seenaa Gooticha J:Laggasaa Wagii (1960-2008) Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Sh awaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. asosamni gababdun tun tan nama gargaratin barroftefi internet irra woliiti qabamteedha, ishe tana dubbisuun waan bayye nama qayyabchiifti kanaafu dubbisa ,seena, aada fi haala jiruuf jirenya ni ibsisti bara 2004 akka ixoophiyat. Barbaachisaa yoo taʼe Dhugaa Baatuu Yihowaa taʼuukee ibsiif. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. gege vs yoni jaalala jechuun dhugaadha dhugaa jechuun jaalala jaalalli akkana - watch this video, or you can download it here. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. O Facebook oferece às pessoas o poder de compartilhar e tornar o. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Jaalala qulqulluu nama amantii qulqulluu qabu jaalladhe. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Haati warraasaanis rifaatun ji’oota 3f dhukkubsachaa ega turanii booda addunyaa tanarraa boqatan. Dhugaa dirreetti mul’atu amananii osoo itti hadhaawuu liqimsuudhaan gochaa shiraa fi diinummaa irraa abdii kutachuu didanii hanga maayyiitti wixxifachuun ammoo rakkinoota xixiqqoo mooraa QBO keessatti mul’attutti dhimma baanee hanga dandeenyu gufachiisuu qabna jedhanii murteeffachuu irraa tahuu danda’a. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Gama kanaan tarkaanfiiwwan jajjabaa fudhachuun eegalamee jira kan jedhan Obbo Addisuun ummanni kenya tarkaanfii mootumman nageenya lammileefi ol'aantummaa seeraa kabajichiisuuf fudhachaa jiru kana tumusuun biyya nagaa, ol'aantummaan seeraafi dimokraasiin dhugaa keessatti mirkaan'ee ijaarrachuuf tumsuu qaba jedhan. Gurara Lata è su Facebook. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Waaqayyo jaalala isaa isa daangaa hin qabneen cubbuudhaa fi araarsuudhaaf gatii qopheesseera kanaaf namni cubbamaan dheekkamsa isaa jalaa ba'uu danda'a. Mee maraafuu yaada dubbistoota keenna kabajuu qabna waan taheef bakka 2tti murre isin biraan haa geennu mo hundumaa ni dubbisnaa jettan yaada keessan nuuf qoodaa. Search results all Seenaa Jalalaa songs related music for listen and download free from musica. Iscriviti a Facebook per connetterti con Kenbon Deresu Fida e altre persone che potresti conoscere. ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ موجودة على فيسبوك. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Akkam jirtu jara keenya? Nagaa keessanii? Garaagarummaa waggaa 1fi ji'a jahaan booda. pdf), Text File (. Mamo Mezemer, the Unsung Hero By Worku Gadissa, April 5, 2018 Today I want to present a short article about one of the key founders and. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. He was the first to translate the meaning of the Noble Qur’an into Afaan Oromoo available in both audio and text forms. Abbaaduulaa Gammadaa, afyaa’iin Paarlaamaa Itoophiyaa, dirqama afyaa’ii parlamaa Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf irra ture fedhii isaan gadi dhiisuun isaa himame. ከዘማሪ ዳጊ ጥላሁን ጋር የአምልኮ ጊዜ በክርስቲያናዊ ወንድማማች ቤተ-ክርስቲያን የሣሪስ አጥቢያ Worship Time With Dagi Tilahun @sbc. Offline dubbisufDownload PDFPrintGaafi fi deebiin kuni websayiti www. jaalala haadhaa hubachuu yoo feete seenaa dhugaa kana obsaan dubbistu malee bira hin dabriin. Akkamitti Dhiira jaalala Qabsiifta new Dambalii jalalaa nama hawwata Dambalii jaalala share godha subscribe godhaa New top Dirama Afan oromo 2019 jaalala jaalalti dhugaa akkam akka. Wallisaan kun ummata isaa Oromiyaa jiru keessatti kabajaa fi jaalala guddaa qabaa chuun kan beekamu. Join Facebook to connect with Yemasegan Gosa and others you may know. Yaroon elementary barachaa jiru guyyaa tokko mana barnootatti nagaafachuuf dhufte. Xalayaa tana waliin nama lama erge Rasuulli s. Jaalala dhugaa anii keetuma walaloo jaalala dhageefadha jalalee teesanif share fi like gochuu pin seenaa-jalalaa Videos - View and free download with Any Format MP3. Geggeessitoonni amantii sun Waaqayyoof jaalala dhugaa hin qaban. 24,019 likes · 22 talking about this. Ethiopian Jaalala Dhugaa. Mudannoo Jaalalaa. Kan isarraa nyaatu immoo hin beela’us hin dheebotus. txt) or read online for free. Facebook gir folk høvet til å dele informasjon og gjere verda meir open. Yeroo achi ture waan hedduu na gors e e na taphach i is e. Waanti Waaqayyo hojjetu kam iyyuu jaalalaan, akkuma waanti inni hojjetu hundinuu siriifi dhugaadha. Best Oromo music - Akkam nagaya faya harka funega ashama - YouTube -Dambalii jalalaa - mudanno jaalalaa dhugaa finfine university keysati: pin. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Xalayaa Jaalalaa ————————— Jaalallee koo Baacaa Guddisaa Wallagga lixaa magaala Mandiitti dhalatee fi yeroo ammaa kana Finfinnee tti argamuuf Baacaa koo akkam jirta nagaakeeti? Ani nagaa koo ti , jechuun na rakkisa maaliif yoo jette ergan sirraa adda ba'ee nagaa waanan hin qabneefi. inni kan dhiigni keenyaa,kan hojiin immoo ormaan firaa,kaleessa eda waamamee deemera. Diimaa, hawwii fi jaalala isiniif qabu irraa hagana eega ibsee booda gara dhimma xalayaa banaa tana isinii barreessuuf na dirqeetitti haa cehu. Jaalallee koo Oromiyaaf- Xalayaa Obbo Baqqalaa Garbaa Oromiyaaf barreese By jirraapress September 5, 2019 Xalayaan kun Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo mana hidhaa jiran kan Oromiyaaf barreessedha. DAMBALII JAALALAA; Gorsa GAA'ELAA, WALALOO jaalalaa fi XALAYAALEE --Dambali Jaalalaa -- Mudannoo Jaalala If. Participe do Facebook para se conectar com Kenbon Deresu Fida e outros que você talvez conheça. Kuni egaa dadhabina gama kanaan jiru ta'us raajnii dura himame sun ta'aa jiraachuu isaa nutti muldhisa. Watch Queue Queue. Xalayaa jaalala: pin. Watch Queue Queue. انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Caaltu Dhaabaa‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa biyyattiis gara dimokraasii dhugaa fi tasgabbii waaraatti geessa. Here is the list of some of his books: Hadiisa Afurtamman Nawawii, Seeraafi Naamusa Hajjii, Gadaa Islaamaa (Hundeelee Amantii Islaamaa), Tajwiida Qur’aanaa (Akkaataa Qur’aanni itti qara’amu), Manxiq (Logic), kkf. Anaa daa’imaatii harmeen koo narraa duute. Join Facebook to connect with Feenet Shawa Feenet Shawa and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Waan hedduu irraallee baradhe. Title: Aqiidaa Ahlussunnaah, Author: NuuralHudaa RNH, Length: 79 pages, Published: 2016-09-03. Gooftaan Yesus akkas jedhe ”akka hoolota,Yeyyii gidduttan isin ergaati akka bofa abshaala, akka Gugees garramii ta’a” jedhe (Mat10:16). Filannoon nuti goonu Yihowaa duratti jijjiirama fida. Walaloo Jaalalaa. Guubaa Jaalala Dhugaa. Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba’anii faashistoota fi baandotaan rukutamanii dirree waraanarratti kufan. Product/Service. ~ Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqulluun Dubbii Waaqayyooti ~ Seensa Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Iscriviti a Facebook per connetterti con Sàmíī Dãáñ e altre persone che potresti conoscere. Waan hedduu irraallee baradhe. Ethiopian Jaalala Dhugaa. Xalayaa jaalalaa baay'ee garaa nama nyaatu seenaa dhugaati. A review of the difficult conditions of life in Ethiopia leading to the large exodus of its people to other parts of the world and their hope for Ethiopia’s transformation. Ilmi abbaa Hordofee,beellama dhoksaa qaban tahee ergama biraa fudhachuuf ykn immoo tahee dhimma biraatiif…. Jaalala - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. haala kamiin jaalala keenya hundeesaa jabeeffachuu dandeenya!? Jalala kessatti nama dhugaa argachu# F. Namoota addunyaa kanarra jiraatan hundumaaf kan ibsitu ibsaan dhugaa, jaalala namaaf jettee gara addunyaa kanaatti kan dhufte. Join Facebook to connect with Furtuu Furtuu Oromoo Jimma and others you may know. 11 K J’aime. Addaamiin dogogorarraa deebisteenii, Hewaaniinis hidhaa du’aa jalaa baasteenii, Afuura ittiin dhalannu nuuf kennite, Ergamoota wajjin si galateeffanna. com Xalayaa. Jaalala qulqulluu nama amantii qulqulluu qabu jaalladhe. The purpose of OromiaTube. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. Kan isarraa nyaatu immoo hin beela'us hin dheebotus. inni kan dhiigni keenyaa,kan hojiin immoo ormaan firaa,kaleessa eda waamamee deemera. jaalala dhugaa pdf. Xalayaa Jaalalaa-የፍቅር ደብዳቤ-lover letter, Igri Mekel, Eritrea. ‘Tikeen dhaqa dhiistee gala mariyatti,’ akkuma jedhamu akka hiñ taaneef dursinee waan nu mudachuu danda’u irratti qophii gahaa gochuu qabna. uu !guuyyaa namonii dhukkubsatan itti fayyaan nuu haa ta. Iscriviti a Facebook per connetterti con Gurara Lata e altre persone che potresti conoscere. ) Barreessaan: Saphaloo Kadiir Wayyaanee/OPDO'n diraamaan golga godhattee obboleeyyan ittiin wal shakkisuufi ilmaan abbaa tokkoo duugdaa garaa walitti goodhuun fincila ilmaan oromoo fashaleessuuf yaaddu keessaa kan biraa amantiidha. Waadaan waliigalan kuni kakuu hiriyummaa isaanii cimsu ta’a. Obbo Leencoo fi Dr. This morning, Ethiopians woke up to the news that the Council of Ministers of the Federal Government has passed an emergency decree that may last for the coming six months. haala kamiin jaalala keenya hundeesaa jabeeffachuu dandeenya!? Jalala kessatti nama dhugaa argachu# F. ” ofiin jedhe. Xalayaa Jaalala Tweet Download Songs Xalayaa Jaalala only for review course, Buy Cassette or CD / VCD original from the album Xalayaa Jaalala or use Personal Tone / I-RING / Ring Back Tone in recognition that they can still work to create other new songs. Gochootaaf fayyadama irra yeroo oolu inni yeroo hunduma gochootaaf kan ilaalatu akka xumuramedha. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Wallisaan kun ummata isaa Oromiyaa jiru keessatti kabajaa fi jaalala guddaa qabaa chuun kan beekamu. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. docx), PDF File (. Dhugaa isiniin jedha haga xalayaa jaalala kana qopheessu jalqabne keessatti seenaa akkanaa agarree hin beeknu osoo dandahamee mallaqa isin kafalsiisnee isin dubbisiisna. Ergaa xiqqan gama jaalala keessatti mul’atan keessa tokko inaaffaa jaalalattii akka odeefkennan”E”jedheettii fiilmiichaa keessattii caaltuufi Rabbirraan jaalala dhugaa walii qabu turee garu inaaffan haadha Rabbirraa fi tuffii isheen caaltuuf qabduun jaalali isaanii addaan bahe hafe. Jaalala Dhugaa在线试听,Mohammed Ibraahim_Jaalala Dhugaamp3下载,酷我音乐网提供Jaalala Dhugaa无损音乐,Mohammed Ibraahim_Jaalala Dhugaa高清MV,Jaalala Dhugaa无损下载,免费无损下载,无损音乐下载,高品质音乐,发烧音乐下载,HiFi音乐下载,无损音乐在线听,CD下载,FLAC音乐,APE音乐,320K,免费歌曲试听. Niimoonaan jaalala dur hin beekneen machaa'eera. Hundumtuu rafee of gateera. Akkamitti Dhiira jaalala Qabsiifta new Dambalii jalalaa nama hawwata Dambalii jaalala share godha subscribe godhaa New top Dirama Afan oromo 2019 jaalala jaalalti dhugaa akkam akka. ijoodha, eenyummaa isaa. Beekumsi dhugaa ani qabu guddachaa yommuu adeemu, kana booda sirna amantii Budihiistii irratti akkan hin hirmaanne haadha kootti nan hime. Sagantichi erga. Jaalallee koo Oromiyaaf- Xalayaa Obbo Baqqalaa Garbaa Oromiyaaf barreese By jirraapress September 5, 2019 Xalayaan kun Obbo Baqqalaa Garbaa yeroo mana hidhaa jiran kan Oromiyaaf barreessedha. Sana booda yeruma sana ilaalchi ishii ni jijjiirame. Guubaa Jaalala Dhugaa. Uumamni hundumtuu dhufaatii keeti ni gammadu. Asoosama Jaalala. seenaa jaalalaa dhugaa kaniin ani kanaan dura dabarse dawwadhaa Jaarsii Kiyya Jaalala Dhugaa Na Jaalata Shk Anwar Yusuf - Duration: Xalayaa jaalalaa seenaa dhugaa - Duration: 4:26. Xalayaa jaalalaa seenaa dhugaa. ”Lallaba Gowwaa Firatu Saalfata. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Ta’us, akkuma beekumsa dhugaa argachuufi dhugaa kana warra kaaniif hiruun barbaachisaa ta’e, amalli keenyas dhugaa kanaa wajjin kan walsimu ta’uunsaa barbaachisaadha. JAALALAA Qormaatni biyyoolessaa kutaa kudhanaffaa (10ffa) dhihaachuuf baatii xiqqootu hafa. The most visited Afaan Oromo entertainment and news website. Erga labsiin araaraa 24/1/2019 #ABO_fi_mootummaa Itoopiyaa jidduutti murtiilee garagaraa Magaalaa Ambootti fudhatameen booda, RIB humna lafoo fii xiyaaran socho’uudhan magaalaa hanga baadiyyaatti WBO fi uummata oromoo irratti Lola banuun goleelee. Facebook gir folk høvet til å dele informasjon og gjere verda meir open. Yesus jaalala ho'aa kan qabu, kan namaa gadduufi oo'a qabeessa ture. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. The most visited Afaan Oromo entertainment and news website. This video is unavailable. uu !guuyyaa namonii dhukkubsatan itti fayyaan nuu haa ta. Hundumtuu rafee of gateera. om Masaraan Eegumsaa Waxabajjii 1 Dhugaa Baatuun Yihowaa araada duʼaaf nama saaxilu, nama xureessuufi jaalala hin argisiisne kanaan qabame kamiyyuu, gumii keessatti ejjennoo gaarii akka hin qabnetti kan ilaalamu taʼuusaa ibsee ture. Akka hubannaa kiyyaatti Abbaan Aadam ogummaa woraqaa isaatiif qofa odoo hin ta'in, jaalala lafee ta Oromoo uf keessaa akka qabu natti muldhate. Biyya gargaraa keessatti tokko samaa, tokko beela'aa, tokko du'aa tokko ajjeessaa, nama walcalchisaa, ofitummaan guddaan gaggeefamaa wayee tokkummaa biyyaa nu barbaachisa jechuudhan fakkeessu. Join Facebook to connect with Feenet Shawa Feenet Shawa and others you may know. Dhugaa isiniin jedha haga xalayaa jaalala kana qopheessu jalqabne keessatti seenaa akkanaa agarree hin beeknu osoo dandahamee mallaqa isin kafalsiisnee isin dubbisiisna. Join Facebook to connect with Furtuu Furtuu Oromoo Jimma and others you may know. Diimaa, hawwii fi jaalala isiniif qabu irraa hagana eega ibsee booda gara dhimma xalayaa banaa tana isinii barreessuuf na dirqeetitti haa cehu. Xalayaan jaalalaa kan hundaayeef rakkoo jaalalaa hawaasa keenna keessa jiru ummata biraan gahuu fi akkasuma mudannoo jaalalli. bayyeen isin jalladha.